Átaludt éjszakák – Önálló alvás 12 lépésben – Hogyan tudjuk kisbabánkat hozzásegíteni ahhoz, hogy átaludja az éjszakákat?

Legfőbb szempont


💗

Ami nem jó a babának, az nem lehet jó az anyának sem!

A baba alvását kizárólag baba­barát meg­köze­lítéssel segít­jük, és nem támogatjuk a „majd csak álomba sírja magát” hozzáállást.

Mire számíthatsz?

Ha megfontolod a leírtakat…

Kisbabád:
Átaludt éjszakák – Önálló alvás 12 lépésben – Hogyan tudjuk kisbabánkat hozzásegíteni ahhoz, hogy átaludja az éjszakákat?

És Te?

100% bababarát
100% anyabarát


Átaludt éjszakák – Önálló alvás 12 lépésben – Hogyan tudjuk kisbabánkat hozzásegíteni ahhoz, hogy átaludja az éjszakákat?

„Nagyon jól összeszedett könyv, és szakmai szemmel nézve is megfelelő. Kifejezetten jó lehet újdonsült anyukáknak arra, hogy megelőzzék a későbbi rossz szokások kialakulását.”

Vida Ágnes
babapszichológus
www.kismamablog.hu


Bármekkora boldogságot hoz egy kisbaba, egy anya ereje is véges.


Átaludt éjszakák e-könyv letöltése
„Mindkét gyermekem két hónapos korától 8-10 órát aludt
– egyben, evés nélkül.

És lehet, hogy a környezet inkább azt sugallja, hogy anyaként (1) semmire sem lesz időd, (2) állandóan fáradt leszel, és (3) jobb, ha egy időre lemondasz az alvásodról!

A könyvben megmutatom, mit és hogyan lehet kicsit másképp csinálni, hogy kisbabád és Te is többet alhassatok!

Varga Xénia

Átaludt éjszakák szerzője
Átaludt éjszakák e-könyv letöltése

Mit kapsz a könyvből?


Önálló alvás segítése

12 lépésben végig­követ­heted, hogyan lehet egy kis­babát hozzá­segíteni ahhoz, hogy minél jobb alvó legyen, majd végül át­aludja az éjsza­kákat. (Mindezt baba­barát módon, sírni hagyás nél­kül!)

Altatási tippek

Megtudhatod, hogyan lehet el­kerülni a rossz szokások kiala­kulását, és mit tehe­tünk, hogy az altatás minél könnyeb­ben és gyorsabban menjen. (Ideális eset­ben egy kis­babát nem kell altatni, csak lefek­tetni. A könyv­ből meg­tud­hatod, hogyan lehet ezt elérni.)

Nehézségek kezelése

Még a leg­jobban alvó babák­nál is lesznek zakla­tottabb idő­sza­kok (jön a foga, meg­fázott, rosszat álmo­dott, stb.). A könyv­ből gyakor­latias tippe­ket kapsz, ilyen eset­ben miket lehet tenni.

Nyugodt alvás

Megismerhetsz néhány jól bevált „trükköt”, hogyan és mivel lehet leg­inkább a nyugodt alvást elő­segíteni.


„Nagyon jól össze­foglalja a lényeget az altatás témakörben, ami összefügg szorosan a gyermek­neveléssel és a gyermekünkkel való kapcsola­tunkkal.”

Olasz Katalin
védőnő

Ne hagyd, hogy a fáradtság beárnyékolja életed legszebb időszakát!


Átaludt éjszakák – Önálló alvás 12 lépésben – Hogyan tudjuk kisbabánkat hozzásegíteni ahhoz, hogy átaludja az éjszakákat?

„Anyaként és védőnőként is jó szívvel ajánlom Varga Xénia írását. Nem tan­könyv vagy unalmas tanulmány, hanem hétköznapi, jól használható értékes tapasztalat. Az átaludt éjszakák meghatározzák a minden­napok minőségét, élvezhetőségét.

Ez a kis könyv nem csak az alvás területén lehet jó iránytű, hanem abban is, hogyan kezeljük a babagondozás, gyerek­nevelés alapvető kérdéseit. Határozott cél és megfelelő ismeretek, rugalmasan, szeretettel alkalmazva. Ez a siker és a jó alvás receptje – kisbabával is.”


Kaposi Melinda
védőnő


Átaludt éjszakák – Önálló alvás 12 lépésben – Hogyan tudjuk kisbabánkat hozzásegíteni ahhoz, hogy átaludja az éjszakákat?

⭐ 2699 kismama már letöltötte.


Átaludt éjszakák – Önálló alvás 12 lépésben – Hogyan tudjuk kisbabánkat hozzásegíteni ahhoz, hogy átaludja az éjszakákat?
Átaludt éjszakák e-könyv

Élvezd ki az anyaság minden pillanatát!


Mit mondanak az anyukák, akik elolvasták a könyvet?

Íme néhány vélemény:

„Kislányom 8 hetes, és minden éjszaka 3 óránként felsírt az etetés miatt. Azt gondoltam, hogy ez teljesen normális. Ez ment minden egyes éjszaka, én még ilyen fáradt és kimerült soha nem voltam. Férjem is sokszor bese­gített, a délutáni ritka plusz alvások is, de mégsem tudtam már 8 hete úgy igazán kipi­henni magam.

Xénia írását olvasva beve­tettem minden tanácsot (hála Istennek ebből már több alapból meg volt) és biztosan állít­hatom, hogy működik! Az első éjszaka kis­lányom egy huzamban este 8-tól hajnali 1-ig aludt és csak akkor sírt fel. A következő éjjel ez már hajnali 4 óra volt. El sem akartam hinni!

Ma éreztem magam először úgy, mint aki aludt is valamicskét. Ezt az írást minden Anyukának olvasnia kellene! Végtelen hála a szerző Anyukának!”
– Mária

Átaludt éjszakák könyv – Anyukák véleménye – Mit mondanak az anyukák, akik elolvasták a könyvet?

⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐

„Amikor letöltöttem az e-könyvet először meg­lepődtem, hogy milyen rövid. Aztán ahogy elkezd­tem olvasni azonnal meg­fogott a szerzőnő kedves és szeretet­teljes stílusa. Elmond­hatom, hogy nagy hatással voltak rám Xénia gondolatai és szerin­tem elképesz­tően hasz­nos könyvet írt. [...]

Vagyis, ha egy hiteles és független véleményt keresel arról, hogy Xénia tanácsai működnek-e, akkor itt vagyok én, négy kis­gyerekkel. Az igazsághoz hozzá­tartozik, hogy pár dolgot azért máshogyan csináltunk, mint amit Xénia tanácsol, de nem a lényeges pon­tokban.”
Anyacipő könyv­ajánló

Átaludt éjszakák könyv – Anyukák véleménye – Mit mondanak az anyukák, akik elolvasták a könyvet?

⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐

Nagyon szuper könyv, tetszett! Ami miatt ajánlanám: röviden, tömören, érthetően, egy kimerült anya számára is könnyen felfog­ható kis 'gyors­segély' a minden­napokban. Nincsenek megfog­hatatlan részle­tek, minden "módszer" világos, követ­ke­zetes lépé­sekben van taglalva, melyek­ből kedvem szerint válogat­hatok, ami csak szimpa­tikus.

Külön szuper, hogy saját élmények támasztják alá a tanácsokat, ettől kicsit 'nyitot­tabb szívvel' olvassa, hiszi el egy (leendő) anyuka, amiket írsz.

Ehhez azt is hozzá­tenném, hogy azzal, hogy finoman emlékez­tetsz arra, hogy minden baba egyéniség, tehát pl. ne vegyünk minden ötletet kőbe vésett szabály­nak, sem nem hara­gítasz magadra anyukákat, akiknek 'maga­sabbak az elvárásai' akár magával, akár a babával szemben, sem nem festesz egy lehetet­lenül idillikus álom­világot erről az egész babás életről, amiről csak később derül ki, hogy azért nem minden púder­illatú...”
– Ági

Átaludt éjszakák könyv – Anyukák véleménye – Mit mondanak az anyukák, akik elolvasták a könyvet?


„Könnyen és gyorsan alkalmazható módszerek, nyugodtságot sugárzó olvasmány.”

Baloghné Bartha Edit
védőnő


Miért írtam ezt a könyvet?

Szia!

Varga Xénia vagyok, két pici gyermek édesanyja.

Átaludt éjszakák – Önálló alvás 12 lépésben – Hogyan tudjuk kisbabánkat hozzásegíteni ahhoz, hogy átaludja az éjszakákat?

Az Átaludt éjszakák az eddig meg­jelent ötödik könyvem.

Nem vagyok orvos, védőnő vagy alvás­szakértő. Anya vagyok, tele kérdésekkel és bizony­talan­sá­gok­kal.

Ugyanakkor mondhatom, hogy az önálló alvás elő­segítésében – újszü­lött kortól kezdve – valamit jól csináltam.

Mindkét gyerme­kemnél sikerült úgy alakí­tanom az éjsza­kákat, hogy két hónapos koruktól 8-10 órát aludtak 🙏 egyben, evés nélkül.

(Termé­szetesen mindezt sírás nélkül. Ha szükségük volt rám, mindig ott voltam!)

Miután második gyermekem is igen hamar átaludta az éjsza­kákat, már tudtam, hogy nem csak a szeren­csének köszön­hetem, hogy gyerme­keim jó alvók lettek, hanem nagyon sok múlott az én hozzá­állásomon.

💗 Sokat beszél­gettem más anyu­kákkal, és láttam, miket csinálok másképp.

És a hangsúly azon van, hogy ❗ másképp: szeren­csére a gyerek­nevelés nem mate­matika, ahol csak egy „helyes megoldás” létezik!

Viszont többen panasz­kodtak, hogy fáradtak, kimerültek...

Ez a könyv nekik szól.

Azoknak az anyu­káknak, akik szeretnék, ha kis­babájuk jó alvó lenne, és miha­marabb átaludná az éjsza­kákat. Akik nem szeret­nének éjszaka órákat fent lenni vagy hossza­san altat­gatni...

Biztosan nem fogok hiszti­kezelésről vagy rendrakás motivá­cióról könyvet írni. Számos terület van, ahol csak igyek­szem boldo­gulni, más anyu­káktól tippe­ket ellesni, taná­csot kérni, és a türel­memet vala­hogy kordá­ban tartani.

De az önálló alvás segíté­sében, az átaludt éjsza­kákban tényleg jó voltam.

És azért írtam meg ezt a könyvet, mert azt láttam, hogy ezen a terü­leten – konkrét tapasz­tala­tok alap­ján – valóban tudok újat mon­dani, és más anyu­kák­nak segí­teni.

(Amit a számos szak­vélemény meg is erősített.)

💗 És még mielőtt valaki azt gondol­ná, egy anya nem anya, ha nem is éjsza­kázik…

Hidd el, elkerül­hetetlenül lesznek nehezebb idő­szakok, olyan éjsza­kák, amikor nem tudsz, és nem is akarsz nem a gyerme­keddel lenni! Jön a foga, beteg, rosszat álmodott, stb.

De ha korábban hozzá­segítetted őt ahhoz, hogy jó alvó legyen, akkor ezek az idő­szakok is könnyeb­bek lesznek, gyorsabban meg tudod őt nyugtatni, és mind­ketten hama­rabb vissza­térhettek a nyugodt alváshoz.


Ha bizonytalan vagy, hogy a könyv Neked való-e, kattints ide, itt meg­vála­szoljuk a leg­több­ször fel­merült kérdé­seket.


Átaludt éjszakák – Önálló alvás 12 lépésben – Hogyan tudjuk kisbabánkat hozzásegíteni ahhoz, hogy átaludja az éjszakákat?

⭐ 2699 kismama már letöltötte.


Átaludt éjszakák – Önálló alvás 12 lépésben – Hogyan tudjuk kisbabánkat hozzásegíteni ahhoz, hogy átaludja az éjszakákat?
Átaludt éjszakák e-könyv

© Harmonia Co.
Átaludt éjszakák könyvSzakértői véleményekOlvasói véleményekVálasz a gyakori kérdésekre
Kisbaba alvásigénye
KapcsolatAdatvédelmi tájékoztatóÁSZF

Átaludt éjszakák – Hogyan tudjuk kisbabánkat hozzásegíteni ahhoz, hogy átaludja az éjszakákat?