Átaludt éjszakák könyv • Szakértői vélemények

Szakértői vélemények


„Nagyon jól összeszedett könyv, és szak­mai szemmel nézve is megfelelő. Kifeje­zetten jó lehet újdon­sült anyu­káknak arra, hogy meg­előzzék a későbbi rossz szokások kiala­kulását.”

Vida Ágnes, babapszichológus
www.kismamablog.hu


Átaludt éjszakák könyv • Szakértői vélemények

„Nagyon jól össze­foglalja a lényeget az altatás téma­körben, ami össze­függ szorosan a gyermek­neve­léssel és a gyerme­künkkel való kapcsola­tunkkal.”

Olasz Katalin, védőnő

Átaludt éjszakák könyv • Szakértői vélemények

„Anyaként és védő­nőként is jó szívvel ajánlom Varga Xénia írását. Nem tan­könyv vagy unalmas tanul­mány, hanem hétköz­napi, jól használ­ható értékes tapasz­talat. Az átaludt éjszakák megha­tározzák a minden­napok minő­ségét, élvez­hetőségét.

Ez a kis könyv nem csak az alvás területén lehet jó iránytű, hanem abban is, hogyan kezeljük a baba­gondozás, gyerek­nevelés alapvető kérdéseit.

Határozott cél és meg­felelő ismeretek, rugal­masan, szeretettel alkal­mazva. Ez a siker és a jó alvás receptje – kisbabával is.”


Kaposi Melinda, védőnő

Átaludt éjszakák könyv • Szakértői vélemények

„Könnyen és gyorsan alkal­mazható mód­szerek, nyugodt­ságot sugárzó olvas­mány.”

Baloghné Bartha Edit, védőnő

Átaludt éjszakák – Önálló alvás 12 lépésben – Hogyan tudjuk kisbabánkat hozzásegíteni ahhoz, hogy átaludja az éjszakákat?


Átaludt éjszakák e-könyv

© Harmonia Co.
Átaludt éjszakák könyvSzakértői véleményekOlvasói véleményekVálasz a gyakori kérdésekre
Kisbaba alvásigénye
KapcsolatAdatvédelmi tájékoztatóÁSZF

Átaludt éjszakák – Hogyan tudjuk kisbabánkat hozzásegíteni ahhoz, hogy átaludja az éjszakákat?